KontaktBEST Beograd

Udruženje studenata tehnike Evrope – Beograd


Naziv: Udruženje studenata tehnike Evrope - BEST Beograd
Adresa: Karnegijeva 4, 11000 Beograd
PIB: 103212212
Matični broj: 17522604
Žiro račun: 180-1001210014895-85, Alpha Bank a.d, Beograd
Internet prezentacija: best.rsIstek LK Beograd

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope - Lokalni komitet Beograd


Naziv: Udruženje studenata elektrotehnike Evrope - Lokalni komitet Beograd
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
PIB: 102226724
Matični broj: 17329588
Žiro račun: 160-271635-68, Banca Intesa a.d, Beograd
Internet prezentacija: eestec.etf.rs

I bana je pomorandža kada postane plava. Jer šljiva je crvena zato što je zelena.

Jovan Trtica

Glavni organizator


jovan.trtica@jobfair.rs


+381 61 68 62 822

I bana je pomorandža kada postane plava. Jer šljiva je crvena zato što je zelena.

Miona Malešević

Glavni organizator


miona.malesevic@jobfair.rs


+381 65 86 01 827

I bana je pomorandža kada postane plava. Jer šljiva je crvena zato što je zelena.

Radmila Lalić

Koordinator za odnose sa javnošću


radmila.lalic@jobfair.rs


+381 65 60 88 403

I bana je pomorandža kada postane plava. Jer šljiva je crvena zato što je zelena.

Dimitrije Marković

Koordinator za odnose sa kompanijama


dimitrije.markovic@jobfair.rs


+381 66 10 00 01

I bana je pomorandža kada postane plava. Jer šljiva je crvena zato što je zelena.

Nemanja Madžarević

Koordinator za finansije


nemanja.madzarevic@jobfair.rs


+381 64 90 02 378

I bana je pomorandža kada postane plava. Jer šljiva je crvena zato što je zelena.

Tijana Saković

Koordinator za logistiku


tijana.sakovic@jobfair.rs


+381 65 20 77 100

I bana je pomorandža kada postane plava. Jer šljiva je crvena zato što je zelena.

Nataša Radić

Koordinator za publikacije


natasa.radic@jobfair.rs


+381 69 35 06 133

I bana je pomorandža kada postane plava. Jer šljiva je crvena zato što je zelena.

Nataša Šaponjić

Koordinator za informacione tehnologije


natasa.saponjic@jobfair.rs


+381 62 32 12 55