Naziv kompanije:

Danieli Systec Engineering d.o.o.

Adresa kompanije:

Južni bulevar 1a, Beograd

Telefon:

+381 11 34 35 181

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

dsy.secretary.serbia@systec.danieli.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://danieli-systec.com/

Delatnost:

Danieli Systec Engineering jedan je od svetskih lidera na području automatizacije, elektrike, elektromehanike i elektrohidraulike. Naše aktivnosti obuhvataju projektovanje, proizvodnju i postavljanje mašina i postrojenja za metalnu industriju u čitavom svetu. Kompanija u Srbiji broji više od 60 zaposlenih, mahom fakultetski obrazovanih stručnjaka koji učestvuju u razvoju i implementaciji najnovijih tehnoloških rešenja. Profesionalni i inovativni pristup, kontinuiran razvoj i učenje, individualni doprinos svakog zaposlenog, kao i prijateljsko i suportivno okruženje čine temelje našeg poslovanja.

Poslovanje sa inostranstvom:

Da, kompanija obavlja svoje delatnosti isključivo u inostranstvu.

Broj zaposlenih:

64

Potreban obrazovni profil:

Diplomirani inženjeri elektrotehnike i računarstva (smerovi: Signali i sistemi, Energetika, RTI) Diplomirani mašinski inženjeri (smer: Automatika)

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

- Spremnost na timski rad - Poželjna vozačka dozvola B kategorije - Spremnost na putovanja i terenski rad

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Engleski napredno znanje Poznavanje drugih jezika je poželjno, prvenstveno italijanskog

Rad na računaru:

Napredno poznavanje rada na računaru

Radno iskustvo:

Nije neophodno, kompanija ima osmišljen sistem višemesečne obuke novih mladih kadrova

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Aleksandra Anđelković

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

+385 99 384 9991

Uža specijalnost:

Industrijska automatika

Dodatne informacije:

Kompanija Danieli Systec Engineering je partner katedri za „Signale i sisteme" Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i partner Elektronskom fakultetu u Nišu.

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

85%

Prakse u ponudi:

Da, praksa je moguća u saradnji sa fakultetima pri izradi diplomskih radova.