Vesti

20. Oktobar 2016. » Podeli svoje ideje sa najvećim kompanijama u Srbiji na OST radionicama!

„Open Space Technology” je koncept interaktivnih radionica koji predstavlja savremen dodatak akademskom sadržaju Sajma na kojima studenti dobijaju mogućnost aktivnog učestvovanja u radu kompanija. Prezentovanjem svoje ideje studentima, kompanije zajedno sa njima analiziraju konstruktivne predloge. Održava se nekoliko njih istovremeno. Kako se radionice smenjuju po rasporedu, studenti su u prilici da izaberu i menjaju onu u kojoj žele da učestvuju i na taj način iskažu svoje prezentacione veštine i način razmišljanja.

Neke od kompanija koje će držati OST radionice su: Telenor, Asseco, Namics, Vip, TeleSing, HDL, MSG global i RT-RK.

Više o samim radionicama i prijavama možete pogledati ovde
Prijave su otvorene do 03.11.2016. u ponoć.

Globalni pokrovitelj

Zlatni pokrovitelji

Srebrni pokrovitelji