Saga d.o.o. Beograd

Internet adresa:

https://saga.rs/

Adresa kompanije:

Bulevar Zorana Đinđića 64a

Telefon:

+381113108500

Dodatne informacije


Delatnost:

Računarsko programiranje

Uža specijalnost :

Razvoj i implementacija inovativnih rešenja koja omogućavaju preduzećima prelazak na digitalne modele poslovanja

Poslovanje sa inostranstvom:

Pored sedišta kompanije koje se nalazi u Beogradu, kompanija Saga d.o.o. Beograd ima svoja predstavništva u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Od 2009. godine, kompanija Saga d.o.o. Beograd je deo New Frontier grupacije iz Austrije, što joj je omogućilo da svoje poslovanje proširi na inostrano tržište

Dodatne informacije :

Broj zaposlenih :

204

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

61

Prakse u ponudi:

Prijave za praksu su otvorene tokom cele godine. Kandidate pozivamo da se priključe procesu selekcije onda kada se u kompaniji ukaže potreba za praktikantnom u određenoj oblasti.

Broj otvorenih pozicija u kompaniji:

5

Potreban obrazovni profil :

Obrazovni profil kandidata varira od zahtevane otvorene pozicije.

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine :

Pored poznavanja tehnologija koje su u skladu sa zahtevima pozicije za koju kandidati konkurišu, potrebno je da ispoljavaju želju za radom u timu, kao i da su motivisani da uče i da se dalje usavršavaju, napreduju i menjaju u skladu sa povratnim informacijama.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika :

Poželjno je poznavanje engleskog jezika. Nivo poznavanje jezika varira u zavisnosti od zahteva otvorene pozicije.

Rad na računaru :

Zbog širokog spektra projekata na kojima kompanija radi, postoji široka paleta tehnologija koje se koriste, gde kandidati mogu odabrati onu tehnologiju koja je u skladu sa njihovim interesovanjima i dosadašnjim iskustvom.

Radno iskustvo:

Potrebno radno iskustvo kandidata varira u zavisnosti od zahteva pozicije. Za praksu i juniorske pozicije, posedovanje radnog iskustva nije neophodno, već je važna spremnost kandidata da rade u timu, kao i želja za učenjem i usavršavanjem u određenoj oblasti.

Posebni zahtevi :