Vlatacom institut visokih tehnologija d.o.o.

Dodatne informacije


Delatnost:

Истраживање и развој у области криптозаштите, безбедности информација, електронике, телекомуникација и рачунарске технике, биометрије , вештачке интелигенције и IoT

Uža specijalnost :

развој уређаја за обраду сигнала и управљање, развој алгоритама обраде: - слике и видео сигнала, - телекомуникационих сигнала , - радарских сигнала , сигнала у системима за криптографију Имплементација телекомуникационих система, имплементација рачунарских мрежа система и мрежне инфраструктуре

Poslovanje sa inostranstvom:

да, велика већина послова је за клијенте у инсотранству

Dodatne informacije :

Компанија је основана 1997. Властити развој софтвера и хардвера покренут 2002. године. Регистровани као истраживачко-развојни центар 2011. Акредитовани као истраживачко-развојни институт 2015, Осим 120 стално запослених , имамо и 40 радника по уговору.

Broj zaposlenih :

120

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

79

Prakse u ponudi:

Oblast rada: • Praktično sve oblasti kojima se bavi Vlatacom institut visokih tehnologija d.o.o., a posebno su u značajne: o elektro-optički sistemi, o obrada video signala, o sistemi zaštite podataka i komunikacija, o embeded sistemi i o radarski sistemi. • Tipični zadaci: o implementacija algoritama, o implementacija mernih metoda i analiza eksperimentalnih rezultata, o projektovanje elektronskih sklopova, o implementacija firmvera embeded sistema i sl. • Rad na opremi najsavremenijoj opremi i razvojnim alatima Traženi profil kandidata: • Studenti završnih godina • Smerovi: signali i sistemi, elektronika, računarska tehnika i informatika, softversko inžinjerstvo i telekomunikacije Napomene: • Svakom polazniku će biti dodeljen mentor za praćenje rada i savetovnje • Mogućnost zapošljavanja najboljih kandidata

Broj otvorenih pozicija u kompaniji:

10

Potreban obrazovni profil :

• Diplomirani inženjer, master ili student završne godine ETF.

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine :

Otvorena pozicija 1: Mlađi istraživač iz oblasti elektronskih sistema (engl. Electronic systems research and development junior associate) Lokacija: Beograd Oblast rada: • Razvoj uređaja za obradu signala i upravljanje • Razvoj firmvera • Razvoj metoda za automatsko testiranje • Uže oblasti rada: elektro optički sistemi, kriptografija i/ili radarski sistemi Traženi profil kandidata: • Diplomirani inženjer, master ili student završne godine ETF. • Relevantno znanje iz analogne i digitalne elektronike • Poznavanje programskog jezika C • Znanje engleskog jezika Dodatne prednosti tokom selekcije kandidata (nisu obavezne): - Poznavanje Linux operativnog sistema - Poznavanje alata za projektovanje elektronskih sklopova Altium Designer - Poznavanje programskog jezika C++ i objektno prijentisanog koncepta programiranja - Poznavanje FPGA i/ili CPLD tehnologije - Poznavanje koncepta programiranja u realnom vremenu Napomene: • Uz CV priložiti: motivaciono pismo i listu položenih predmeta sa ocenama • Poželjni smer je elektronika, a mogu se prijaviti i kandidati sa drugih smerova ukoliko poseduju navedena znanja i veštine • Institut Vlatacom omogućava finansiranje doktorskih studija i kontinualno stručno usavršanje iz oblasti rada   Otvorena pozicija 2: Mlađi istraživač iz oblasti obrade signala (engl. Junior research and development associate) Lokacija: Beograd Oblast rada: • Istraživanja i razvoj algoritama obrade slike i video signala • Istraživanje i razvoj algoritama iz obrade termovizije • Istraživanja i razvoj algoritama obrade telekomunikacionih signala • Istraživanja i razvoj algoritama obrade radarskih signala • Istraživanja i razvoj algoritama obrade signala u sistemima za kriptografiju • Razvoj metoda za automatsko testiranje Traženi profil kandidata: • Diplomirani inženjer, master ili student završne godine ETF-a • Poznavanje programskog jezika MATLAB • Poznavanje programskog jezika C • Znanje engleskog jezika Dodatne prednosti tokom selekcije kandidata: - Objavljeni naučni radovi - Spremnost za upisivanje doktrorskih studija - Poznavanje Linux operativnog sistema - Poznavanje programskog jezika C++ i koncepta objektno orijentisanog programiranja Napomene: • Uz CV priložiti: motivaciono pismo i listu položenih predmeta sa ocenama • Poželjan smer je signali i sistemi, a mogu se prijaviti i kandidati sa drugih smerova ukoliko poseduju navedena znanja i veštine • Institut Vlatacom omogućava finansiranje doktorskih studija i kontinualno stručno usavršanje iz oblasti rada   Otvorena pozicija 3: Mlađi sistem inženjer (engl. Junior system engineer) Lokacija: Beograd Oblast rada: • Implementacija telekomunikacionih sistema • Implementacija računarskih mreža sistema i mrežne infrastrukture • Implementacija serverske infrastrukture Traženi profil kandidata: • Diplomirani inženjer, master ili student završne godine ETF-a • Poznavanje koncepta umrežavanja i Interneta • Poznavanje operativnog sistema Linux • Poznavanje bar jednog programskog jezika (na pr. python) • Znanje engleskog jezika • Spremnost za rad u inostranstvu Dodatne prednosti tokom selekcije kandidata: - Cisco CCNA, CCNP i sl. kursevi - Spremnost za upisivanje doktrorskih studijea - Detaljnije poznavanje koncepta objektno orijentisanog programiranja i bar jednog jezika tog tipa (Java, C#, C++...) Napomene: • Uz CV priložiti: motivaciono pismo i listu položenih predmeta sa ocenama • Poželjani smerovi su telekomunikacije ili RTI, a mogu se prijaviti i kandidati sa drugih smerova ukoliko poseduju navedena znanja i veštine • Institut Vlatacom omogućava finansiranje doktorskih studija i kontinualno stručno usavršanje iz oblasti rada   Otvorena pozicija 4: Mlađi softver inženjer (engl. Junior software developer) Lokacija: Beograd Oblast rada: • Razvoj aplikativnog softvera za različite namene Traženi profil kandidata: • Diplomirani inženjer, master ili student završne godine ETF-a • Detaljnijo poznavanje koncepta objektno orijentisanog programiranja i bar jednog programskog jezika tog tipa (Java, C#, C++...) • Znanje engleskog jezika Dodatne prednosti tokom selekcije kandidata: - Web programiranje - Poznavanje Spring frejmvorka - Spremnost za upisivanje doktrorskih studija Napomene: • Uz CV priložiti: motivaciono pismo i listu položenih predmeta sa ocenama • Poželjani smerovi su RTI ili SI, a mogu se prijaviti i kandidati sa drugih smerova ukoliko poseduju navedena znanja i veštine • Institut Vlatacom omogućava finansiranje doktorskih studija i kontinualno stručno usavršanje iz oblasti rada  

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika :

енглески,

Rad na računaru :

да

Radno iskustvo:

пожељно,. није обавезно.

Posebni zahtevi :

..