Danieli Systec Engineering d.o.o.

Internet adresa:

https://danieli-systec.com/

Adresa kompanije:

Južni bulevar 1a, Beograd

Telefon:

+381 11 34 35 181

Dodatne informacije


Delatnost:

Danieli Systec Engineering jedan je od lidera na području automatizacije, elektrike, elektromehanike i elektrohidraulike. Naše aktivnosti obuhvataju projektovanje, proizvodnju i postavljanje mašina i postrojenja za metalnu industriju u čitavom svetu.Kompanija u Srbiji broji više od 70 zaposlenih, mahom fakultetski obrazovanih stručnjaka koji učestvuju u razvoju i implementaciji najnovijih tehnoloških rešenja. Profesionalni i inovativni pristup, kontinuiran razvoj i učenje, individualni doprinos svakog zaposlenog, kao i prijateljsko i suportivno okruženje čine temelje našeg poslovanja.Od 2022. godine u sklopu kompanije formirano je novo odeljenje koje se bavi mašinskim projektovanjem mašina za čeličnu industriju.

Uža specijalnost :

Industrijska automatika

Poslovanje sa inostranstvom:

Da, kompanija obavlja svoje delatnosti isključivo u inostranstvu.

Dodatne informacije :

Partneri kompanije Danieli Systec Engineering: Katedra za signale i sisteme na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Katedra za upravljanje sistemima na Elektronskom fakultetu u Nišu, Katedra za automatsko upravljanje na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

Broj zaposlenih :

72

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

81

Prakse u ponudi:

Da, praksa je moguća u saradnji sa fakultetima pri izradi diplomskih radova.

Broj otvorenih pozicija u kompaniji:

3

Potreban obrazovni profil :

Potreban obrazovni profil: 1) Diplomirani inženjeri elektrotehnike i računarstva (smerovi: Signali i sistemi, Energetika, RTI), 2) Diplomirani mašinski inženjeri 3) Diplomirani inženjeri metalurgije

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine :

- Spremnost na timski rad- Poželjna vozačka dozvola B kategorije- Spremnost na putovanja i terenski rad

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika :

- Engleski napredno znanje- Poznavanje drugih jezika je poželjno, prvenstveno italijanskog

Rad na računaru :

Napredno poznavanje rada na računaru.

Radno iskustvo:

Nije neophodno, kompanija ima osmišljen sistem višemesečne obuke novih mladih kadrova.

Posebni zahtevi :

/