Naziv kompanije:

TomTom d.o.o.

Adresa kompanije:

Vladimira Popovića 38-40

Telefon:

0114426269

Drugi telefon:

063635499

E-mail kompanije:

kristina.jovanovic@tomtom.com

Drugi e-mail kompanije:

dusanka.pantic@tomtom.com

Internet adresa:

https://www.tomtom.com

Delatnost:

Računarsko programiranje

Poslovanje sa inostranstvom:

Sedište u Amsterdamu

Broj zaposlenih:

52

Potreban obrazovni profil:

Computer science or equivalent University degree

Zahtevani broj godina studija:

/

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Osnovno znanje programiranja

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Upper-intermediate

Rad na računaru:

Neophodan

Radno iskustvo:

Nije neophodno

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

/

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

/

Uža specijalnost:

Kreiranje softvera za navigaciju

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

90%

Prakse u ponudi:

Software Engineer - Cloud technologies Software engineer - Android Data scientist