Naziv kompanije:

Saga d.o.o. Beograd

Adresa kompanije:

Bulevar Zorana Đinđića 64a

Telefon:

+381 11 3108 500

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

olivera.mrdjenovic@saga.rs

Drugi e-mail kompanije:

hr@saga.rs

Internet adresa:

https://saga.rs/

Delatnost:

Proizvodnja računara i periferne opreme

Poslovanje sa inostranstvom:

Pored sedišta kompanije koje se nalazi u Beogradu, kompanija Saga d.o.o. Beograd ima svoja predstavništva u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Od 2009. godine, Saga d.o.o. Beograd je deo New Frontier grupacije, što joj je omogućilo da svoje poslovanje proširi na inostrano tržište.

Broj zaposlenih:

323

Potreban obrazovni profil:

Obrazovni profil kandidata varira od zahteva otvorene pozicije. Za trenutno otvorene pozicije poželjno je da kandidati imaju univerzitetsku diplomu ETF-a, PMF-a, FON-a ili slično.

Zahtevani broj godina studija:

Broj zahtevanih godina studija zavisi od pozicije za koju kandidati konkurišu.

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Pored poznavanja tehnologije u skladu sa zahtevima otvorene pozicije, potrebno je da kandidati ispoljavaju želju za rad u timu, kao i da su motivisani za učenje i dalje usavršavanje.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Poželjno je poznavanje engleskog jezika. Nivo poznavanja jezika varira u zavisnosti od zahteva otvorene pozicije.

Rad na računaru:

Zbog inovativnosti i različitosti projekata na kojima kompanija radi, postoji širok spektar tehnologija koje se koriste i u okviru kojih kandidati mogu birati onu tehnologiju koja je u skladu sa njihovim interesovanjima.

Radno iskustvo:

Radno iskustvo kandidata varira u zavisnosti od zahteva pozicije. Za praksu, kao i juniorske pozicije, posedovanje radnog iskustva nije neophodno, već je presudna spremnost kandidata za rad u timu, kao i motivacija za učenje i usavršavanje u određenoj oblasti.

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Sofija Čerović

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

+381 11 3108 500

Uža specijalnost:

Razvoj i implementacija inovativnih rešenja koja pomažu preduzećima da se digitalno transformišu.

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

61,3

Prakse u ponudi:

Prijave za praksu u kompaniji Saga d.o.o. Beograd su otvorene tokom cele godine. Kandidate za praksu pozivamo da se priključe procesu selekcije onda kada se ukaže potreba za praktikantom koja je u skladu sa interesovanjima kandidata. Praksa je moguća u svim oblastima poslovanja.