Hemofarm ad Vršac

Internet adresa:

https://www.hemofarm.com/eng

Telefon:

381 13 803 100

Dodatne informacije


Delatnost:

Osnovan 1. juna 1960. godine u Vršcu, Hemofarm A.D. danas je vodeća generička farmaceutska kompanija u Srbiji i regionu. Primarnu delatnost kompanije čini proizvodnja kvalitetnih, efikasnih, bezbednih i dostupnih farmaceutskih proizvoda. Od 2006. godine, Hemofarm je deo nemačke STADA grupe, jedne od najvećih svetskih generičkih farmaceutskih kompanija.

Uža specijalnost :

U skladu sa potrebama pacijenata i globalnog farmaceutskog tržišta, Hemofarmov bogat portfolio čine lekovi koji se izdaju na lekarski recept (Rx), lekovi za čiju kupovinu nije potreban recept (OTC - „Over the counter“ ili BR) i CHC proizvodi („consumers healthcare“ proizvodi) čiji najveći deo čine dijetetski suplementi (dodaci ishrani).

Poslovanje sa inostranstvom:

Pored Srbije, Hemofarm ima i zavisna društva u regionu: u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Rumuniji. Pored zavisnog društva, u Rumuniji, u Temišvaru nalazi se i Hemofarmova evropska laboratorija.

Dodatne informacije :

Kvalitet međuljudskih odnosa, kroz poštovanje Hemofarmovih vrednosti, jeste prioritet kompanije. Hemofarm u svim svojim aktivnostima nastoji da promoviše različitost svojih zaposlenih, kao i da svakom pojedincu omogući jednaku šansu za uspeh. Hemofarm je posvećen borbi protiv diskriminacije, kako u procesu regrutacije i selekcije kandidata, tako i u procesima upravljanja karijerama svojih trenutnih zaposlenih.

Broj zaposlenih :

3700

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

57

Prakse u ponudi:

Chance to advance, program šestomesečne stručne prakse.

Broj otvorenih pozicija u kompaniji:

10

Potreban obrazovni profil :

VI i VII stepen stručne spreme, farmaceutski fakultet, fakultet tehničkog usmerenja, fakultet tehnološkog usmerenja, medicinski ili hemijski fakultet

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine :

Dobre komunikacione veštine I orijentisanost na detalje Inicijativa i otvorenost ka novim idejama Težnja ka stalnom napretku Analitična i orijentisana na detalje jer rad u farmaceutskoj industriji to zahteva od svih nas Poželjno poznavanje GMPa Poželjno poznavanje rada u SAPu

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika :

napredno znanje engleskog jezika, poznavanje nemačkog je prednost

Rad na računaru :

Napredno poznavanje rada u MS Office paketu

Radno iskustvo:

Naša kompanija je usmerena na privlačenje mladih talenata, kako bi stekli svoje prvo radno iskustvo, ali isto tako i na privlačenje iskusnih profesionalaca koji bi svoju karijeru i razvoj nastavili kod nas.

Posebni zahtevi :

/