GoDaddy

Internet adresa:

https://careers.godaddy.com/

Adresa kompanije:

Trg Republike 5, Beograd

Telefon:

+381 11 7859170

Dodatne informacije


Delatnost:

6201 - Razvoj softwera

Uža specijalnost :

/

Poslovanje sa inostranstvom:

GoDaddy je globalna kompanija, koja sarađuje sa kolegama iz celog sveta

Dodatne informacije :

/

Broj zaposlenih :

140

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

50

Prakse u ponudi:

Letnje prakse koje će biti objavljene na https://careers.godaddy.com/

Broj otvorenih pozicija u kompaniji:

40

Potreban obrazovni profil :

Prema traženoj poziciji. Više informacija na https://careers.godaddy.com/

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine :

Prema traženoj poziciji. Više informacija na https://careers.godaddy.com/

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika :

Srednji ili viši (ekvivalent B2 i viši)

Rad na računaru :

Prema traženoj poziciji. Više informacija na https://careers.godaddy.com/

Radno iskustvo:

Prema traženoj poziciji. Više informacija na https://careers.godaddy.com/

Posebni zahtevi :

Prema traženoj poziciji. Više informacija na https://careers.godaddy.com/