Red Black Tree d.o.o.

Internet adresa:

rbt.rs

Telefon:

060 68 65 002

Dodatne informacije


Delatnost:

Proizvodnja softvera

Uža specijalnost :

Tehnologije pažljivo biramo u odnosu na zahteve projekta. Obično su u pitanju kompletni sistemi, koji uključuju mobilne aplikacije, Web aplikacije, Backend, baze, kontejnerizaciju i Cloud.Rado usvajamo nove tehnologije u radu, zbog čega smo koristili Angular, React, Vue.js, .NET Core, Elixir, Kotlin, Python i druge tehnologije, i pre nego što su postale široko korišćene.

Poslovanje sa inostranstvom:

Naši klijenti su kompanije iz SAD, Evrope i Azije, te je saradnja sa klijentima iz inostranstva svakodnevica naših timova.

Dodatne informacije :

Red Black Tree je u potpunosti srpska softverska kompanija osnovana 2012. godine, sa kancelarijama u Beogradu i Čačku.

Broj zaposlenih :

70

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

75

Prakse u ponudi:

U saradnji sa tehničkim fakultetima nekoliko puta godišnje organizujemo praksu primarno za studente završnih godina studija. Naši praktiknati pored detaljne obuke i mentorskog rada, imaju priliku da steknu praktična znanja i veštine radom na nekom od internih ili komercijalnih projekata. Više informacija možete naći na našem sajtu www.rbt.rs.

Broj otvorenih pozicija u kompaniji:

Imamo jednu otvorenu poziciju: Backend Developer Junior (Java)

Potreban obrazovni profil :

Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Matematički fakultet, Računarski fakultet, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (VIŠER)

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine :

Odgovornost i organizovanost, motivisanost i proaktivnost, timski rad i uzajamno poštovanje.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika :

S obzirom na svakodnevnu komunikaciju sa klijentima iz inostranstva, neophodan je konzervacijski nivo engleskog jezika.

Rad na računaru :

Potrebno je poznavanje programskih jezika i tehnologija koje zavise od otvorene pozicije i potreba projekta.

Radno iskustvo:

Nije neophodno. Detaljan onboarding, mentorski rad i rad na internim i komercijalnim projektima, daje i kandidatima bez iskustva mogućnost da razviju svoja znanja i veštine.

Posebni zahtevi :

Posebni zahtevi navedeni su u oglasima za otvorene pozicije koje možete videti na našem internet sajtu.