Naziv kompanije:

Merit Solutions d.o.o.

Adresa kompanije:

Tršnjinog cveta 1, Novi Beograd

Telefon:

0116557770

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

euhr@meritsolutions.com

Drugi e-mail kompanije:

euhr@meritsolutions.com

Internet adresa:

https://meritsolutions.com/

Delatnost:

IT i konsultantske usluge

Poslovanje sa inostranstvom:

Poslujemo isključivo sa klijentima u inostranstvu (u najvećem procentu sa severnoameričkim tržištem) i sa svim našim klijentima imamo direktan rad i saradnju.

Broj zaposlenih:

25

Potreban obrazovni profil:

Softverski inženjeri: FON, ETF, MAT, slični tehnički fakulteti, kao i studenti/svršeni diplomci ekonomske struke.

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Odlične komunikativne sposobnosti (korišćenje engleskog jezika), poznavanje metodologije rada vezane za softverske kompanije (agile, scrum) i poznavanje ili želja za učenjem i razumevanjem biznis procesa organizacije.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Napredan nivo poznavanja i korišćenja engleskog jezika.

Rad na računaru:

Poznavanje Microsoft platforme.

Radno iskustvo:

U zavisnosti od pozicije, ali nije presudno.

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Marija Sjeničić

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

0116557770

Uža specijalnost:

Merit Solutions nudi poslovne sisteme namenjene organizovanju i vođenju kompanije u vidu jednog proizvoda: Microsoft Dynamics 365. Naša uloga je da analiziramo poslovne procese organizacija i unapredimo njihovu efikasnost primenom odgovarajućeg rešenja u obliku digitalne transformacije koristeći: IoT, Machine Learning, Cloud, Azure, AI i platforme za izradu mobilnih aplikacija.

Dodatne informacije:

Merit Solutions je globalna kompanija sa sedištem u SAD i Srbiji, koja već preko 20 godina pruža konsultantske IT usluge organizacijama širom sveta. Merit je jedan od 12 partnera licenciranih da direktno sarađuju sa Microsoft-ovim konsultantima na implementaciji Dynamics-a. Imamo značajne reference u radu sa farmaceutskom, biotehnološkom i medicinskom industrijom, ali takođe pomažemo klijentima iz mnogih drugih proizvodnih i uslužnih branši. Kako bi pružio što bolje usluge poslovanja, Merit Solutions je na Dynamics platformi kreirao svoja rešenja za ove industrije.

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

Visoko/više obrazovanih 100%.

Prakse u ponudi:

Merit tokom godine organizuje različite vrste praksi, na način koji odgovara kako zaposlenima, tako i praktikantima, kako bi se što bolje organizovali i iskoristili raspoložive resurse.