Naziv kompanije:

Enetel solutions

Adresa kompanije:

Južni bulevar 10

Telefon:

+381668100529

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

cv@enetelsolutions.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://enetelsolutions.com/en/

Delatnost:

ENETEL SOLUTIONS je kompanija za razvoj softvera i integraciju sistema koja posluje u okviru Roaming Solutions grupe. Mi istinski verujemo u moć naših softverskih rešenja, u njihovu sposobnost da pojednostave poslove, unaprede iskustva i inspirišu ljude širom sveta. Kvalitetan softver i dobri odnosi nastaju kroz saradnju. Nas motiviše pokretanje dijaloga, učenje i zajedničko iznalaženje inteligentnih i pouzdanih rešenja zasnovanih na informacionoj tehnologiji.

Poslovanje sa inostranstvom:

/

Broj zaposlenih:

90

Potreban obrazovni profil:

Elektrotehnički fakultet, Matematički fakultet, Fakultet organizacionih nauka

Zahtevani broj godina studija:

/

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

/

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

/

Rad na računaru:

/

Radno iskustvo:

/

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Ivana Mošić

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

+381668100529

Uža specijalnost:

/

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

/

Prakse u ponudi:

/