Naziv kompanije:

NCR Corporation

Adresa kompanije:

Milentija Popovica 5a, Novi Beograd

Telefon:

011 222 88805

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

jelena.komlenac@ncr.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://www.ncr.com/

Delatnost:

NCR Corporation, sa sedištem u Atlanti (SAD) je vodeća tehnološka kompanija u domenu razvoja softverskih rešenja i različitih tipova usluga za klijente iz sektora finansija, maloprodaje, telekomunikacija i ugostiteljstva.

Poslovanje sa inostranstvom:

Kompletno poslovanje je usmereno na inostranstvo

Broj zaposlenih:

3664

Potreban obrazovni profil:

Akademske studije tehnickog usmerenja

Zahtevani broj godina studija:

3 ili 4 godine

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Poznavanje tehnologija u oblasti hardvera, softvera i telekomunikacija

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Napredni nivo poznavanja engleskog jezika Poznavanje jos jednog evropskog jezika je prednost

Rad na računaru:

Poznavanje tehnologija u oblasti hardvera, softvera i telekomunikacija

Radno iskustvo:

Nije potrebno radno iskustvo

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Bojana Vasiljevic

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

011 222 88805

Uža specijalnost:

Putem NCR platformi obavi se 760 miliona transakcija dnevno. Od preko 3 miliona bankomata u svetu, 830.000 je proizveo NCR, dok platforme za digitalno bankarstvo koristi 15 miliona klijenata.

Dodatne informacije:

Osnovana je pre 135 godina u SAD, a trenutno posluje u 180 zemalja i zapošljava oko 34.000 ljudi. U Srbiji je prisutna od 2011. godine, gde radi više od 10% ukupnog broja zaposlenih. Beograd danas za NCR predstavlja stratešku lokaciju za razvoj i inovacije u ovom domenu poslovanja. Naši inovativni timovi sarađuju sa klijentima širom sveta, od Kalifornije do istočnih oblasti Rusije i Australije, prateći njihovo poslovanje u realnom vremenu, kako bi ga učinili predvidim, sigurnijim i jednostavnijim.

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

52%

Prakse u ponudi:

Full time pozicije i prakse u oblasti razvoja softvera i telekomunikacija