Naziv kompanije:

Ibis Instruments

Adresa kompanije:

Tošin bunar 272

Telefon:

+381 11 715 22 00

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

career@ibis-instruments.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://www.ibis-instruments.com

Delatnost:

Ibis Instruments je renomirani OSS i BSS integrator, ekspert za Big Data tehnologije i Measurement kompanija. U saradnji sa vodećim globalnim IT vendorima kompanija pruža savremena rešenja u domenu telekomunikacija i enterprise-a. Osnovana je 1996. godine i do sada ima preko 300 zadovoljnih klijenata.

Poslovanje sa inostranstvom:

Ibis Instruments Group, sa sedištem u Beogradu, posluje u jugoistočnoj Evropi i čine je Ibis Instruments Srbija, Ibis Instruments Makedonija, Ibis Instruments Banja Luka, (BiH), Telecom Instruments Rumunija i Telecom Instruments Bugarska. Svih 5 kancelarija Ibis Instruments grupe sarađuje sa klijentima u preko 10 zemalja.

Broj zaposlenih:

100

Potreban obrazovni profil:

Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Matematički fakultet

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

U Ibis Instruments-u negujemo želju za stalnim učenjem i usavršavanjem, timski rad i inicijativu.

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Engleski jezik- napredni nivo

Rad na računaru:

Java, Python, R, Spark, Java Script, NodeJS, Linux OS

Radno iskustvo:

Nije neophodno

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Jovana Nešić

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

+381 11 7152 222

Uža specijalnost:

Big Data & Analytics, IT Service Management, Security, Business Transformation, Test and Measurement.

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

95%

Prakse u ponudi:

Tokom cele godine Ibis Instruments ima otvorene pozicije za prakse u IT timovima.