Naziv kompanije:

Elsys Eastern Europe

Adresa kompanije:

Omladinskih brigada 88b, Airport City

Telefon:

+381 11 35 35 200

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

contact@elsys-eastern.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

http://www.elsys-eastern.com/

Delatnost:

Elsys Eastern Europe je servisna kompanija na globalnom nivou i zvanični ARM dizajn partner, specijalizovana u oblasti elektronskih sistema sa fokusom na projektovanje integrisanih kola. Zahvaljujući 15-to godišnjem internacionalnom poslovanju sa vodećim kompanijama poluprovodničke industrije vladamo sledećim ekspertizama ASIC Front-end dizajnu, Digital ASIC Dizajn Verifikaciji, AMS ASIC Verifikaciji & Fizičkom dizajnu, Embedded sistemima i FPGA Dizajnu.

Poslovanje sa inostranstvom:

USA, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Izrael, Belgija, Holandija, Japan

Broj zaposlenih:

215

Potreban obrazovni profil:

Elektrotehnički Fakultet

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Neophodno je znanje iz oblasti digitalne elektronike (ASIC / FPGA), dobro poznavanje VHDL / Verilog jezika, dok je poznavanje arhitekture računara, sistema na čipu, kao i programskih jezika C / C++ prednost. Vreme, iskustvo i zananje naših inženjera želimo da poklonimo isključivo individuama koje su posvećene daljem sticanju znanja, motivisane i dobro organizovane. Ukoliko se prepoznajete, vidimo se na Elsys Eastern Europe štandu :)

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Minimum B1 nivo, poželjno B2 nivo poznavanja Engleskog jezika.

Rad na računaru:

Pored navedenih programa neophodna je opšta računarska pismenost.

Radno iskustvo:

Nije potrebno prethodno radno iskustvo. Neophodna je želja za sticanjem zananja i dobro raspoloženje.

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Ivana Maričić

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

+381 11 35 36 601

Uža specijalnost:

Razvoj integrisanih kola

Dodatne informacije:

Elsys Eastern Europe je deo Advans Grupe, FRA i zajedno činimo zajednicu od više od 1000 visoko specijalizovanih inženjera koji predstavljaju srce kompanije i ključ uspeha. Shodno tome velika pažnja se posvećuje samim kandidatima, sa ciljem obezbeđivanja kompletne obuke, transparetnog vođenja karijernog puta, mogućnost usavršavanja u Srbiji i/ili Francuskoj uz podršku kolega i motivaciju da se izraze indivudualne ideje i mišljenje.

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

100%

Prakse u ponudi:

Apsolutno. Mentorski vođene prakse organizujemo više puta u toku godine u različitim oblastima projektovanja integrisanih kola u trajanju od 3 do 4 meseca sa novčanom nadoknadom i bez ugovorne obaveze po završetku iste. Stipendijski program je dostupan studentima 7-og semestra sa mogućnošču da uz obaveze na fakultetu obave praksu i završe diplomski rad. Za sve dodatne informacije i pitanja pišite nam na contact@elsys-eastern.com