Kancelarija za infomacione tehnologije i elektronsku upravu

Internet adresa:

https://www.ite.gov.rs/

Adresa kompanije:

Nemanjina 11

Telefon:

0117358400

Dodatne informacije


Delatnost:

Državni organ

Uža specijalnost :

Kancelarija obavlja stručne poslove koji se odnose na: projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade; razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade, kao i podršku u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade; projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa; poslove za potrebe Centra za bezbednost IKT sistema u republičkim organima (CERT republičkih organa); pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centralizovanih elektronskih servisa; planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade, koordinaciju i pružanje podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje i poslovanja na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti, praćenje i promociju povezivanja javnog i privatnog sektora u oblastima digitalne inovativne kreativne ekonomije kroz Platformu "Srbija stvara", sa ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Srbije, kao i druge poslove određene posebnim propisima.

Poslovanje sa inostranstvom:

Da

Dodatne informacije :

nemamo

Broj zaposlenih :

73

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

90

Prakse u ponudi:

Praksa u oblasti razvoja informacionih sistema i eUprave, standardizacije, implementcije, mreža i sl.

Broj otvorenih pozicija u kompaniji:

38

Potreban obrazovni profil :

VSS, informatički smer

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine :

Upravljanje informacijama, zadacima, savesnost, komunikativnost, rad u grupama,

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika :

B2

Rad na računaru :

MS office

Radno iskustvo:

da\ne

Posebni zahtevi :

nemamo