Ubisoft Belgrade

Internet adresa:

https://

Adresa kompanije:

Balkanska 44

Telefon:

+381 11 3349990

Dodatne informacije


Delatnost:

Razvoj video igara

Uža specijalnost :

Triple A igre

Poslovanje sa inostranstvom:

Blisko sarađujemo sa drugim Ubisoftovim studijima širom sveta.

Dodatne informacije :

/

Broj zaposlenih :

160

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

60

Prakse u ponudi:

Trenutno nemamo otvorene pozicije za praksu, ali na dve otvorene juniorske pozicije - Junior C++ Programmer i Junior Back-end Programmer – Online Game Services se mogu prijavljivati studenti i diplomci bez prethodnog radnog iskustva.

Broj otvorenih pozicija u kompaniji:

2

Potreban obrazovni profil :

Studenti završnih godina ili diplomci tehničkih fakulteta, ali i svako ko ima fakultetski nivo znanja C++-a.

Zahtevani broj godina studija:

3

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine :

Veštine rešavanja problema, interesovanje za game dev, komunikacione veštine i otvorenost za učenje novih stvari! :)

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika :

B2 nivo poznavanja engleskog, sposobnost pismene i usmene komunikacije na engleskom.

Rad na računaru :

/

Radno iskustvo:

Za sve juniorske programerske pozicije nije neophodno prethodno radno iskustvo, ali su iskustva sa praksi i projekata uvek plus :)

Posebni zahtevi :

/